วันจันทร์ 16 กันยายน 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Jirapas Siribunchawan

Jirapas Siribunchawan

739 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมวงการ Esports ในประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับโลก และคิดว่าจะมาเป็นอนาคตของประเทศไทย

ข่าวล่าสุด