เกี่ยวกับเรา

Bangkok Esports คืออะไร?

Bangkok Esports เป็นสำนักข่าวที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของวงการ Esports ในประเทศไทย ที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก และเล็งเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับมันมากขึ้น พวกเราจึงต้องการเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารในวงการ Esports เป็นภาษาไทย

เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากเว็บชั้นนำระดับโลก โดยข่าวที่เขียนจะเน้นความเที่ยงตรง แม่นยำ ไม่ใส่ความคิดเห็น และกระชับได้ใจความ เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการเป็นสื่อชั้นนำ